Watoto wote nchini Afrika Kusini wana haki – iwe ni wa Afrika Kusini au la!

Watoto wa kigeni huku Afrika Kusini wana haki fulani, kama marafiki wao wa Afrika Kusini. Wanapaswa kuwa na uwezo wa:

Cheti cha kuzaliwa

Nyaraka (makaratasi)

Shule

Hospitali

Hii inaweza kuwa ngumu wakati mwingine. Ikiwa mtoto wako ana shida kupata huduma hizi, tuko hapa kukupa ushauri wa bure.