Bana nionso na Afrique du Sud bazali na makoki to droit na bango, bazala Sud-Africains to bapaya!

Bana ya bapaya bazali na makoki to droit lokola baninga na bango bana ya Afrique du sud. Bazali na makoki:

Ya kozuwa mokanda

Documentation

Ya kokende kelasi

Pe lopitalo

Oyo ekoki kozala pasi tango mosusu. Kasi soki muana na yo azali na pasi ya makambo oyo, biso tozali po ya kosunga bino pina toli ya ofele